Forumtheater Jongeren Antwerpen (2010 - heden) - jongeren improviseren forumtheater-scènes uit eigen ervaring met kindermishandeling, racisme, discriminatie, uitsluiting en andere vormen van schending van jongerenrechten.

Forumtheater Moeders Brussel (2014 - heden) - (groot)moeders uit Brussel improviseren forumtheater-scènes uit eigen ervaring met huiselijk geweld, armoede, radicalisatie vanhun kinderen, opvoeding, racisme, discriminatie.

home