Jeugdzorg   (2014 - heden)
Eindredactie en talentontwikkeling - Jongeren die bij Jeugdzorg Emmaus Antwerpen verblijven - Jongeren hebben vanuit eigen ervaring invloed op het beleid van de instelling / onderzoeks-onderwerpen van universiteiten / beleid overheid. In de samenwerking 'Academische Werkplaats' met KU Leuven en Universiteit Antwerpen.
Thema 2023: wat vinden de allerjongsten - tot 12 jaar - Wat goed loopt en wat kan beter? De kinderen  gaan in twee groepen met schaduwtheater hun ervaringen delen met staf, begeleiding en wetenschap.
Thema 2022: TRANSITIE - wat gebeurt er na je 18e? Er is een jeugdzorg en er is volwassenenzorg, maar er is dringend behoefte aan adolescentenzorg. Overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg. Met jongeren die bij psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in St. Antonius verrblijven. Congres 8 februari 2023 Universiteit Antwerpen Campus Wilrijk.
Wordt vervolgd door de groep jongeren die dit hebben opgepakt.

RECHTBANK AMSTERDAM (2021- heden)
Eindredactie en talentontwikkeling - Jongeren die te maken hebben gehad met het team Familie&Jeugd van de rechtbank Amsterdam geven commentaar en feedback aan de rechters tijdens twee spiegelbijeenkomsten in januari 2023. Daarna ga ik de groep begeleiden om,  i.s.m. Defence for Children, het project bij andere rechtbanken in Nederland voort te zetten.

 

GELUK(t)  (2019 - 2023)
Eindredacteur - jongeren houden een jaar lang een blog bij over het leven nu, na een leven met jeugdzorg. Project is afgerond tot het moment dat nieuwe jongeren zich melden.


home